Verzekeringen

Volledige service door een bekwaam team biedt totaal comfort. Daarom biedt Exclusive Living via haar zustervennootschap Assurimmo NV eveneens gepaste vastgoedgerelateerde verzekeringsproducten aan in verkoop, verhuur, beheer en syndiek. Zo maken wij de cirkel compleet en onze service totaal.

Home Staging

Soms gaat een eigendom gebukt onder de jaren van bewoning, leegstand of eenvoudigweg het niet volgen van interieurtrends. Niet elke kandidaat koper beschikt over de verbeeldingskracht verder te kijken dan datgene dat men ziet met het blote oog. Het kan doeltreffend zijn het uiterlijk van het eigendom aan te passen aan de huidige trends. Woningen verkoopsklaar maken zorgt bijna steeds voor positieve resultaten. Vaak is de winst daardoor vele malen hoger dan de investering. Het eigendom wordt namelijk verkocht met volle vertoon van zijn potentieel. Exclusive Living suggereert, begeleidt en volgt op.

Rentmeesterschap en portefeuillebeheer

Een eigendom dient vaak beoordeeld te worden rekening houdend met de portefeuille waarvan het deel uitmaakt en het economisch gesternte waaronder wij ons bevinden. In dat licht kan het nuttig zijn vandaag niet te verkopen, maar te verhuren. En dit berustend in de zekerheid dat de Exclusive Living makelaar een volwaardige service levert. Wij verzorgen met aandacht en zorg uw technisch en financieel Beheer. Wanneer gewenst of periodiek volgens afspraak beoordelen wij samen met u uw portefeuille.

Syndiek: leefbaarheid en waardebewaking

Bijzondere eigendommen in een Vereniging Van Mede-eigendom verdienen extra aandacht. Niet enkel de staat van het kavel is van belang, ook de uitstraling van de gemeenschappelijke delen en de leefbaarheid binnen het gebouw zijn bepalend voor de werkelijke waarde van een appartement. Orde, netheid en staat van onderhoud zullen zwaar doorwegen in de beslissing van de kandidaat koper. In die zin mag het belang van de keuze van syndicus niet onderschat worden. Via haar zusteronderneming Assurimmo NV biedt Exclusive Living volwaardige service in syndiekschap.

Comfort in verhuur

Was de keuze van de huurder reeds belangrijk in klassieke dossiers, des te belangrijker is zij wanneer het eigendommen betreft met bijzondere eigenschappen. Bijzondere eigendommen zijn kwetsbaar. Onze makelaars besteden veel aandacht aan de selectie van kandidaten en optimaliseren de garanties voor alle betrokken partijen. Deze benadering zoekt het evenwicht tussen woonbeleving en rendabiliteit.

Lean-forward verkoop

Niets moeilijker dan de verkoop van een eigendom waarvoor slechts een beperkt aantal kandidaten bestaat. Het vraagt durf, uithouding en wilskracht om te blijven zoeken naar die ene koper. Bij Exclusive Living weten wij dat de kopers niet vanzelf komen. Wij zoeken ze op. Exclusive Living reist voortdurend het Vlaamse land af op zoek naar ontmoetingsplaatsen van kopers. Zowel online als offline. De lean-forward mentaliteit van de Exclusive Living makelaar werpt vruchten af. Vraag ons naar onze referenties.

Gerichte zoekopdrachten

Wie op zoek is naar een bijzondere eigendom ervaart de zoektocht vaak als langdurig en lastig. Dit heeft alles te maken met de niche waarover het gaat en de mate waarin eigendommen vaak via relaties een koper vinden. Daarom is het van belang afspraken te maken met uw Exclusive Living makelaar betreffende het type eigendom dat u zoekt. Wij zoeken voor u en zorgen ervoor dat u als eerste ingelicht wordt. Schrijf u in of maak een afspraak om uw wensen te bespreken.

Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Copyright agence rosseel - Alle rechten voorbehouden - Luc Rosseel, Erkende Vastgoedmakelaar BIV 204 633 - Lid CIB - Lid Fiabci - webmaster@rosseel.be - Powered by Medialoft

Check types