'Een huizencrash zie ik hier écht niet gebeuren'

01-03-2017

'Neen, de prijzen op de Belgische huizenmarkt zijn niet overgewaardeerd', stelt de staatsbank Belfius in een nieuw rapport. En ook in de nabije toekomst wordt wonen in ons land niet onbetaalbaar. 

Van onze redacteur Nico Tanghe Hij wordt al jaren voorspeld door buitenlandse instanties en toezichthouders, maar toch komt hij maar niet: de crash op de Belgische huizenmarkt. En dat ondanks de vaststelling dat de Belgische huizenprijzen al sinds de jaren '80 onafgebroken stijgen. Sterker nog, volgens cijfers van de Nationale Bank zijn de woningprijzen in ons land sinds 2000 zelfs meer dan verdubbeld. 

Prijzig maar betaalbaar

En toch maakt de staatsbank Belfius zich niet ongerust. Integendeel zelfs, in een nieuw onderzoeksrapport wordt het risico op een acute inzinking op de Belgische huizenmarkt uitdrukkelijk 'vrij laag' ingeschat. En dat ondanks vaak geciteerde risicofactoren als een stijgende rente, een dalende woonbonus, de vergrijzing en steeds strengere kredietvoorwaarden bij banken, waardoor kandidaat-kopers een steeds groter bedrag vooraf zelf moeten neertellen.

'Een huizencrash à la Nederland zie ik hier echt niet gebeuren', verduidelijkt hoofdeconoom Geert Gielens dat opmerkelijke optimisme. 'Toegegeven, Belgische woningen en appartementen zijn prijzig. Maar van een overwaardering (en dus het risico op een crash, red) is geen sprake.'

Een voorspelling die Belfius baseert op onderzoek naar de evolutie van vraag en aanbod op de Belgische woningmarkt. Een van de belangrijkste vaststellingen daarbij is dat de vraag naar nieuwe woningen ook de komende jaren niet zal afnemen. En dat omdat het bruto beschikbaar inkomen van de gezinnen al jarenlang sneller stijgt dan de nominale groei van de huizenprijzen. Sinds het eerste kwartaal van 2011 stegen de huizenprijzen met 4,2 procent, terwijl het bruto beschikbaar inkomen van de Belgische gezinnen in diezelfde periode met 10 procent steeg.

Een trend die volgens Gielens niet snel zal veranderen. 'Het beschikbaar inkomen zal ook de komende jaren stijgen. Denk maar aan de recente indexaanpassing en het loonakkoord, maar ook aan de verwachte stijging van de werkgelegenheid', benadrukt de Belfius-econoom.

En ook de stijgende rente op woonkredieten baart Belfius weinig zorgen. 'Het percentage aan variabele woonkredieten op de Belgische markt daalt snel en is relatief beperkt', repliceert Gielens. Bovendien daalt de reële rente (rente minus inflatie, red). 'Zelfs wanneer de reële rente met 1 procent stijgt, dalen de huizenprijzen volgens onze berekeningen met minder dan 5 procent.'

Ten slotte verwacht Belfius ook aan de aanbodzijde weinig grote schommelingen. 'De vergrijzing? Die leidt voorlopig enkel tot een overaanbod in een aantal niches, zoals grote villa's in groene buitenwijken', aldus Gielens. 'De huizenmarkt in haar geheel blijft gezond. We zien wel steeds meer dat senioren pas in hun laatste levensfase naar een rusthuis verhuizen. Dat kan op langere termijn wel de prijzen beïnvloeden.'

Bron: De Standaard 1 maart 2017 - Nico Tanghe