Nieuwe Vlaamse verkooprechten vanaf 1 juni: gestemd!

10-05-2018

De hervorming van de verkooprechten (registratierechten) bij de aankoop van een gezinswoning werd gisteren goedgekeurd door het Parlement. De nieuwe regeling gaat dus zeker in op 1 juni 2018.

https://belastingen.vlaanderen.be/wijzigingen-verkooprecht-vanaf-1-juni-2018-0  

De Vlaamse regering stemde op woensdag 9 mei 2018 definitief de hervorming van het Vlaamse verkooprecht.

De datum van het sluiten van de koopovereenkomst bepalend: vóór 1 juni 2018: oude regeling, vanaf 1 juni 2018: nieuwe regeling. Dit geldt ook  als de koopovereenkomst vóór 1 juni 2018 werd gesloten maar onderworpen is aan een opschortende voorwaarde die pas na 1 juni 2018 zal worden vervuld.

Wat werd behouden:

 • Basistarief: 10%
 • Verlaagd tarief: 1,5% (woonbehoeftige kopers)
 • Verlaagd tarief: 4% (beroepskopers)
 • Verlaagd tarief: 6% (sociale bouwmaatschappijen)
 • Verlaagd tarief 6%: ruil ongebouwde landgoederen
 • Halvering van het tarief van 10% (onroerend erfgoed)
 • Meeneembaarheid
 • Vrijstellingen

Wat is geschrapt:

Vóór 1 juni 2018 Vanaf 1 juni 2018
 • Verlaagd tarief: 5% (klein beschrijf)
 • Verlaagd tarief: 5% (klein beschrijf)
 • Halvering van het tarief van 5%
  (onroerend erfgoed)
 • Halvering van het tarief van 5%
  (onroerend erfgoed)
 • Abattement, verhoogd abattement,
  renovatieabattement
 • Abattement, verhoogd abattement,
  renovatieabattement

Wat is nieuw vanaf 1 juni 2018:

 •  Verlaagd tarief van 7% voor aankoop enige woning
 •  Vermindering van € 5.600,00 of € 4.800,00 voor aankoop enige bescheiden woning onder het tarief van 7% of 6%.
 •  Verlaagd tarief van 6% voor de aankoop enige woning, met verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie
 •  Verlaagd tarief van 1% voor aankoop enige woning die onroerend erfgoed is, met verbintenis tot investering
 •  Jaarlijkse indexering van het absoluut maximum van de meeneembaarheid (thans € 12.500,00).
 •  Verlaagd tarief van 7% voor aankoop woning voor verhuur aan sociaal verhuurkantoor.

 

Velen stellen zich de vraag of men nu beter wacht tot na 1 juni 2018 om aan te kopen of niet. De grote lijnen hiervoor zijn de volgende:

Voor woningen in de lagere prijsklasse tot 200 000,00 euro (220 000,00 euro in kernsteden):

Voor woningen in de hogere prijsklasse boven de 200 000,00 euro (220 000,00 euro in kernsteden):