Over Exclusive Living

Exclusive Living verkoopt en zoekt voor kopers bijzondere eigendommen in Vlaanderen. Bepaald vastgoed is anders door zijn natuur, architectuur, historie, inplanting of aankleding en verdient daarom een meer specifieke, al dan niet discrete, aanpak.

Het is niet altijd heilzaam of opportuun dergelijke eigendommen te koop aan te bieden via de klassieke mediakanalen. In ieder geval dienen zij tot bij de klant ‘gebracht’ te worden. Exclusive Living voegt waarde toe door eigendommen daar te brengen waar de koper zich bevindt. Zij het op beurzen, op het internet, op ontmoetingsplaatsen en forums.

In dit segment van de markt is het belangrijk mee te denken en zich in te leven in de leef- en denkwereld van de klant, de koper. Onze klanten hebben een zeer duidelijk idee en verwachtingspatroon met betrekking tot wonen en leven. Het ontbreekt hen vaak enkel aan de tijd en know-how om dit te realiseren.

Een eigendom is lang niet altijd wat men ziet, het ware potentieel ligt vaak verborgen onder de lagen van de geschiedenis. De Exclusive Living Makelaar helpt de klant op weg met creatieve ideeën, concrete suggesties en daarbovenop een bestaand netwerk van toeleveranciers die meedenken en meedoen.

Verkopen is een kunst. Echter, zonder een ferme introductie in de markt en toegang tot het klantenpotentieel zijn de kunde en inspanning van de ambachtsman tevergeefs. Elke eigendom behoeft slechts één koper. Deze bereiken is mogelijks de ware kunst.

Actieradius is van belang wanneer het de verkoop van bijzondere eigendommen betreft. Exclusive Living, hoewel sterk vertegenwoordigd in Oost-Vlaanderen, is ook actief in heel Vlaanderen. Met name in de zoektocht naar kopers.

Kwaliteit drijft altijd boven. Exclusive Living ‘by rosseel’ is aktief sinds 2009 en blikt nu reeds terug op een mooie reeks verkopen.

Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Copyright agence rosseel - Alle rechten voorbehouden - Luc Rosseel, Erkende Vastgoedmakelaar BIV 204 633 - Lid CIB - Lid Fiabci - webmaster@rosseel.be - Powered by Medialoft

Check types